17 OCTOMBRIE – Conferința de lansare a proiectului „M.O.R.E. JOBS – M(ăsuri) de O(rientare), R(e/calificare) și E(valuare) competențe pentru noi locuri de muncă în SV Oltenia”

1725

S.C. CORALEX S.R.L., în parteneriat cu ASOCIAȚIA DOMINOU, organizează în data de 17 OCTOMBRIE 2018 conferința de lansare a proiectului „M.O.R.E. JOBS – M(ăsuri) de O(rientare), R(e/calificare) și E(valuare) competențe pentru noi locuri de muncă în SV Oltenia”

ID proiect: POCU/298/3/14/121688

S.C. CORALEX S.R.L., în parteneriat cu ASOCIAȚIA DOMINOU, implementează proiectulM.O.R.E. JOBS – M(ăsuri) de O(rientare), R(e/calificare) și E(valuare) competențe pentru noi locuri de muncă în SV Oltenia”, cod SMIS 121688, cofinanțat din Fondul Social European prin Programul Operațional Capital Uman 2014-2020.

Perioada de implementare a proiectului este de 18 luni, între 10 septembrie 2018 și 09 martie 2020.

Valoarea totală a proiectului este de 4.861.338,30 lei.

Obiectivul general al proiectului constă în promovarea ocupării sustenabile și de calitate, îmbunătățirea nivelului de competențe și sprijinirea mobilității a minimum 380 de persoane din grupul țintă cu domiciliul în SV Oltenia, prin dezvoltarea și implementarea unui pachet integrat de măsuri de ocupare care să cuprindă informare, consiliere, mediere și formare/certificare profesională în domenii ocupaționale solicitate pe piața muncii regionale din SV Oltenia.

Obiectivele specifice ale proiectului se referă la:

  1. Îmbunătățirea nivelului de competențe pentru șomeri și persoane inactive din SV Oltenia, cu accent pe șomerii de lungă durată și persoanele vârstnice (55-64 ani), persoanele cu dizabilități și persoanele cu nivel redus de educație, prin obținerea unei calificări;
  2. Îmbunătățirea nivelului de competențe pentru cetățeni români aparținând minorității rrome cu domiciliul în SV Oltenia, prin obținerea unei calificări și dobândirea de competențe informatice;
  3. Îmbunătățirea nivelului de competențe pentru persoane din mediul rural al regiunii SV Oltenia, în special cele din agricultura de subzistență și semi-subzistență, prin obținerea unei calificări și dobândirea de competențe informatice;
  4. Creșterea ocupării șomerilor și a persoanelor inactive, cu accent pe șomerii de lungă durată, persoanele cu dizabilități, persoanele cu studii liceale și lucrătorii vârstnici (55-64 ani), prin informare, orientare și consiliere personalizată pentru fiecare din cele 380 de persoane aparținând grupului țintă, mediere individualizată oferită pentru fiecare din cele 380 de persoane aparținând grupului țintă, organizarea a trei Burse de Locuri de muncă, dezvoltarea unei rețele regionale de angajatori potențiali, dezvoltarea unei infrastructuri corespunzătoare care să sprijine activitățile de informare, consiliere și mediere;
  5. Creșterea ocupării cetățenilor români aparținând minorității rrome, prin informare, orientare și consiliere personalizată pentru fiecare din cele 380 de persoane aparținând grupului țintă, mediere individualizată oferită pentru fiecare din cele 380 de persoane aparținând grupului țintă, organizarea a trei Burse de Locuri de muncă, dezvoltarea unei rețele regionale de angajatori potențiali, dezvoltarea unei infrastructuri corespunzătoare care să sprijine activitățile de informare, consiliere și mediere;
  6. Creșterea ocupării persoanelor din mediul rural, în special cele din agricultura de subzistență și semi-subzistență, prin informare, orientare și consiliere personalizată pentru fiecare din cele 380 de persoane aparținând grupului țintă, prin mediere individualizată oferită pentru fiecare din cele 380 de persoane aparținând grupului țintă, organizarea a trei Burse de Locuri de muncă, dezvoltarea unei rețele regionale de angajatori potențiali,dezvoltarea unei infrastructuri corespunzătoare care să sprijine activitățile de informare, consiliere și mediere.

Grupul țintă căruia i se adresează proiectul este alcătuit din minimum 380 de persoane cu domiciliul/reședința în regiunea SV Oltenia, persoane care se încadrează în mai multe categorii, după cum urmează:

  • minimum 190 persoane vor fi reprezentate de șomeri și persoane inactive (dintre care minimum 40 persoane vor fi reprezentate de șomeri pe termen lung, minimum 7 persoane cu dizabilități, 10 persoane cu studii postliceale și 38 persoane vor fi șomeri cu vârsta peste 54 ani);
  • minimum 114 persoane vor fi reprezentate de persoane din mediul rural, în special persoanele din agricultura de subzistenţă şi semi-subzistenţă;
  • minimum 76 persoane vor fi reprezentate de persoane de etnie rromă.

Conferința de presă pentru lansarea proiectului M.O.R.E. JOBS – M(ăsuri) de O(rientare), R(e/calificare) și E(valuare) competențe pentru noi locuri de muncă în SV Oltenia” va avea loc în data de 17 octombrie 2018, începând cu orele 12:00, la Camera de Comerț și Industrie Dolj, Strada Brestei 21, Craiova.

Informații suplimentare se pot obține la 0786464539, email: project@coralexcraiova.ro, Ștefănescu-Dragotă Corina Liliana – manager proiect.