Biblioteca Județeană „Alexandru și Aristia Aman” găzduiește lansarea volumului „Reminiscențe medievale în opera Doinei Ruști”

120

Biblioteca Județeană „Alexandru și Aristia Aman” găzduiește vineri, 5 aprilie 2024, lansarea volumului „Reminiscențe medievale în opera Doinei Ruști”, autor Adrian Badea.

Evenimentul va avea loc in sala „Acad. Dinu C. Giurescu”, începând cu ora 16.30, în prezența invitaților Ilona Duță, Cătălin Ghiță și Ștefania Dinte.

 

Adrian Badea a absolvit Facultatea de Litere, Universitatea din Craiova, iar în prezent este masterand la Studii Medievale, la Universitatea din București. A publicat proză scurtă în Teleormanul cultural și Oeuvre Jeunese Écritures AUF. Colaborează la revista Mozaicul, unde publică cronici și recenzii. A debutat cu volumul Lucian Blaga și estetica barocului (Editura Aius, 2022) ce a primit Premuiul Adrian Marino pentru critică literară din partea revistei Mozaicul.

„După ce a debutat cu un remarcabil eseu despre raportul dintre poezia lui Blaga și estetica barocului, tânărul Adrian Badea revine pe scena criticii literare cu o carte ce discută modul în care romanele Doinei Ruști (re)valorifică elemente specifice epocii fanariote de la noi din țară: de la mentalitățile patriarhale şi credința în strigoi din Zogru până la arhetipul vrăjitoarei, vindecările miraculoase, uzitarea blestemelor ori credința în descântece, leacuri, poțiuni şi puteri magice din romanele Manuscrisul fanariot, Mâța Vinerii sau Homeric. Cartea de față ne arată, o dată în plus, calitățile de istoric și hermeneut literar ale lui Adrian Badea care scrie cu pasiune despre subiectul ales și captivează prin erudiție și rafinament analitic.” – Petrișor Militaru

„În romanele sale, Zogru, Manuscrisul fanariot, Mâța Vinerii, Homeric, Doina Ruști recuperează din oralitatea medievală românească un imaginar mitico-religios pe care îl apropie de o lume urbană ancorată în secole apuse, însă, având o grijă permanentă pentru autenticitatea conferită când de filonul folcloric, când de documentul istoric. Doina Ruști «zugrăvește» admirabil prin cuvinte o lume trecută, re-semantizând-o și oferind-o cititorului de azi, familiarizat deja cu ființele fantastice pluripotente ale culturii vizuale contemporane. Cartea lui Adrian Badea reușește să pună în lumină toate aceste aspecte, mai întâi, printr-o analiză ce identifică substratul mitico-religios și conținutul socio-istoric urmărit pe un fir diacronic, apoi, printr-un demers hermeneutic care reliefează în egală măsură geneza acestor romane din perspectiva autoarei și menirea lor de a fi o potențială experiență întru cunoașterea culturii românești actuale.”- Florica (Bohîlțea) Mihuț

 

 

 

Biroul de Presă al Bibliotecii Județene Alexandru și Aristia Aman”