CJ Dolj: In perioada stării de urgență a fost suspendata procedura de expropriere a imobilelor proprietate privată pentru proiectul ,,Reabilitare și extindere aducțiune fir II Isvarna – Craiova“

584

INFORMARE DE PRESĂ

Procedura de expropriere a imobilelor proprietate privată situate în coridorul de expropriere al lucrării de utilitate publică ,,Reabilitare și extindere aducțiune fir II Isvarna – Craiova“ a fost suspendată în perioada stării de urgență, ca urmare a Hotărârii nr. 71/2020, adoptate de Consiliul Județean Dolj în ședința ordinară de joi, 26 martie.

În cadrul demersurilor pentru realizarea acestei investiții, cu o valoare totală de 115.210.766 de euro, al cărei traseu traversează 7 unități administrativ-teritoriale (UAT) din Dolj și 9 UAT din Gorj, Consiliul Județean Dolj exercită, în condițiile legii, calitatea de expropriator.

În acest sens, de la demararea procedurii, CJ Dolj a afișat lista imobilelor care urmează să fie expropriate, precum și planul topografic care conține coridorul de expropriere la sediile consiliilor locale și pe pagina proprie de internet. În etapa următoare, Consiliul Județean Dolj a transmis, începând cu data de 12 martie 2020 – așadar, înainte de instituirea stării de urgență pe teritoriul României – notificările privind  intenția de expropriere către toți proprietarii afectați.

Aceștia aveau obligația de a se prezenta la sediul Consiliului Județean Dolj, respectiv la sediile consiliilor locale situate pe coridorul de expropriere în termen de 20 de zile de la data notificării, pentru a depune actele care atestă dreptul de proprietate sau alt drept real asupra imobilelor vizate de procedura de expropriere, în vederea stabilirii unei juste despăgubiri.

În condițiile în care, prin Decretul Președintelui României nr. 195/16 martie 2020 a fost instituită starea de urgență, iar ordonanțele militare subsecvente au prevăzut o serie de restricții privind libera circulație a persoanelor, conducând la situația în care inclusiv primăriile care primesc cererile și actele de proprietate solicitate și-au redus drastic programul de lucru cu publicul, s-a constat că procedura de expropriere nu poate fi dusă la îndeplinire în acest context.

În consecință, în cadrul ședinței ordinare a Consiliului Județean Dolj din data de 26 martie 2020, a fost supusă votului și aprobată Hotărârea CJ Dolj nr. 71/2020, prin care procedura de expropriere a fost suspendată în perioada stării de urgență, urmând a fi reluată după încetarea acesteia și a restricțiilor privind libera circulație, moment din care va începe să curgă un nou termen de 20 de zile în vederea depunerii actelor de către proprietarii afectați.

Hotărârea va fi comunicată de Consiliul Județean Dolj către toate unitățile administrativ-teritoriale aflate pe coridorul de expropriere și va fi adusă la cunoștința tuturor celor interesați prin publicare pe pagina de internet a instituției, www.cjdolj.ro, și pe cele ale primăriilor vizate, precum și prin afișare la sediile autorităților administrației publice locale care sunt incluse în acest demers.

BIROUL DE PRESĂ