Claudiu Manda, vicepreședinte Senatul României: La multi ani, Universitatea din Craiova! 

1968

claudiu mandaDomnule rector, domnilor profesori, stimați invitați!

Mă bucură și mă onorează să fiu astăzi prezent alături de dumneavoastră la această aniversare cu o semnificație atât de puternică pentru regiunea noastră – pentru Regiunea Oltenia, pentru România: 70 de ani de învățământ universitar la Universitatea din Craiova.

Universitatea din Craiova este și va fi intotdeauna un reper important al învăţământului românesc, o instituţie academică din Oltenia care a promovat neîncetat valorile umane, formând pentru societate specialişti și caractere.

Așa cum spuneam și la deschiderea acestui an universitar, sunt mândru că sunt absolventul unei universități care nu s-a abătut de la princiipiile și de la misiunea sa: ”generarea şi transferul de cunoştinţe către societate prin cercetare ştiinţifică avansată şi educaţie”

Într-o societate românească în continuă schimbare, învațamântul superior are misiunea de a forma resursa instituțională indispensabilă economiei si societatii românești pentru construirea unei societăți bazate pe cunoașterea și realizarea obiectivelor de redefinire a fundamentelor competitivității.

Dacă în ultimii ani învățământul superior a înțeles că este nevoie de o corelare a ofertei educaționale cu piața muncii din România, sunt convins că deopotrivă, și politicul a conștientizat că nu putem avea o societate modernă, adaptată nevoilor actuale, fără o finanțare adecvată.

Se cuvine ca la ceas aniversar să felicităm profesorii și studenții totodată care, de-a lungul celor 70 de ani, prin eforturile lor susținute au făcut ca Universitatea din Craiova să devină un reper al învățământului universitar românesc.

La multi ani!

Claudiu MANDA 

vicepreședinte Senatul României