Declarație Comună a Republicii Malta și a României pentru dezvoltare unor relații active în domeniile familiei și politicilor sociale

807

Ministrul Familiei, Drepturilor Copilului și Solidarității Sociale din Republica Malta – Michael Falzon – și ministrul Muncii și Justiției Sociale din România – Lia Olguța Vasilescu – au semnat astăzi, la București, Declarația Comună prin care cele două state își propun să stabilească și să dezvolte relații active în domeniile familiei și politicilor sociale. Documentul a fost semnat cu ocazia împlinirii a 50 de ani de relații diplomatice între România și Republica Malta.

Declarația Comună româno-malteză vizează o largă paletă de arii de interes, precum: strategiile și politicile publice naționale privind combaterea sărăciei și excluziunii sociale, inclusiv prin dezvoltarea rețelelor sociale la nivel regional, local și comunitar; planificarea participativă la nivel local pentru stimularea incluziunii sociale; promovarea cooperării între administrația centrală și organizațiile non-guvernamentale ce furnizează servicii de interes public și comunitar; problematica demografică și impactul acesteia asupra sistemului de pensii, inclusiv în ceea ce privește reforma acestuia; promovarea îmbătrânirii active la nivel local și central, inclusiv în ceea ce privește cooperarea dintre generații; promovarea voluntariatului și a serviciilor sociale adaptate; strategiile privind calitatea vieții persoanelor cu dizabilități, în lumina Convenției ONU care le este dedicată.

Documentul creează, de asemenea, cadrul legal pentru derularea cooperării bilaterale prin intermediul schimburilor de documente, bune practici și informații relevante pentru domeniul securității sociale, vizitelor și stagiilor la nivel de experți, precum și cooperării în vederea dezvoltării de programe, proiecte și cercetări în domeniul politicilor sociale.

Cei doi demnitari au discutat și despre Președinția română a Consiliului Uniunii Europene și au trecut în revistă dosarele restante și prioritățile țării noastre pe perioada deținerii mandatului, ianuarie – iulie 2019.