Evidența Persoanelor Dolj face apel la punerea în legalitate a cetăţenilor care nu deţin acte de identitate sau au termenul de valabilitate expirat

1614

starea civilaÎn contextul alegerilor locale parţiale ce se vor desfăşura în data de 11 iunie 2017, în municipiul Craiova şi în comuna Işalniţa, Direcţia Publică Comunitară de Evidenţă a Persoanelor Dolj le reaminteşte cetăţenilor din cele două localităţi faptul că, exercitarea dreptului constituţional de vot  poate fi făcută în baza unuia dintre următoarele acte de identitate valabile în ziua votării: cartea de identitate,  cartea de identitate provizorie sau buletinul de identitate.

În acest sens, cetăţenii celor două localităţi sunt rugaţi să verifice dacă dețin acte de identitate sau dacă dețin acte de identitate al căror termen de valabilitate a expirat (data la care expiră actul de identitate este ziua de naştere).

Persoanele care domiciliază pe raza celor două localităţi care au pierdut actul de identitate sau deţin acte de identitate al căror termen de valabilitate a expirat se pot prezenta la ghișeele serviciului public comunitar local de evidenţă a persoanelor pe raza căruia domiciliază, respectiv la Direcţia de Evidenţă a Persoanelor a municipiului Craiova cu sediul în municipiul Craiova, str. Unirii nr. 45 sau după caz la Serviciul Public Comunitar Local de Evidenţă a  Persoanelor Işalniţa cu sediul în comuna Işalniţa str. Preot Grigore Ţolescu, nr. 22 în vederea depunerii cererilor pentru eliberarea actelor de identitate şi a documentelor necesare.

Cererea de eliberare a actului de identitate va fi pusă la dispoziţie de personalul serviciului public comunitar local de evidenţă a persoanelor şi trebuie să fie însoţită de următoarele documente:

– certificatul de naştere, original şi copie;
– certificatul de căsătorie, în cazul persoanelor căsătorite sau al soţului supravieţuitor, original şi copie;
– hotărârea de divorţ definitivă şi irevocabilă/certificatul de divorţ,  după caz, original şi copie;
– certificatul de deces al soţului/soţiei decedat/decedate, în cazul soţului supravieţuitor,original şi copie;
– certificatele de naştere ale copiilor cu vârsta mai mică de 14 ani, după caz, original şi copie;
– documentul cu care se face dovada adresei de domiciliu, original şi copie;

 – actul de identitate;
– cartea de alegător(dacă este cazul);
– chitanţa reprezentând contravaloarea actului de identitate .

Cererile însoţite de toate documentele prevăzute de lege vor fi soluţionate prin eliberarea de cărţi de identitate, iar în cazul persoanelor care din diverse motive nu pot prezenta toate documentele vor fi eliberate cărţi de identitate provizorii cu valabilitate de un an.

Contravaloarea documentelor de identitate (7 lei în cazul cărţii de identitate şi 1 leu în cazul cărţii de identitate provizorii) se achită la sediul serviciului public comunitar de evidenţă a persoanelor pe raza căruia solicitantul are domiciliul, ori la structura de taxe si impozite din cadrul primăriei în subordinea căreia funcţionează serviciul public comunitar local de evidenţă a persoanelor.

 Pentru informaţii suplimentare sau sesizarea unor situaţii deosebite, rugăm persoanele să se adreseze serviciului public comunitar local de evidenţă a persoanelor în a cărei rază de competenţă îşi au domiciliul sau să contacteze Direcţia Publică Comunitară de Evidenţă a Persoanelor Dolj, la telefoanele: 0351437038 sau  0351437039.

DIRECTOR EXECUTIV

                                                 BOBOCICĂ MIHAI CIPRIAN                                                                                   Şef Serviciu Evidenţa Persoanelor

                                                                                                            Milculescu Tania-Augustina