Încep înscrierile pentru programul „SOLIDARITATE”, destinat persoanelor cu venituri foarte mici din Craiova. Vezi aici condițiile

926

Primăria Municipiului Craiova şi Direcţia de Asistenţă Socială Craiova anunţă că, în perioada 08.10.2018 – 09.11.2018, în zilele de luni, marţi, joi şi vineri între orele 08:30 – 16:30, respectiv miercuri între orele 08:30 – 18:30, vor avea loc înscrierile pentru programul „SOLIDARITATE”, pentru anul 2018, program ce este destinat sprijinirii persoanelor singure/familiilor aflate în situaţii de risc social din Municipiul Craiova, în vederea prevenirii şi combaterii sărăciei şi riscului de excluziune socială.

Programul social „SOLIDARITATE”, aprobat prin Hotărârea Consiliului Local nr. 487/2017, modificată prin Hotărârea Consiliului Local nr. 375/2018, constă în acordarea, începând cu anul 2018, a beneficiilor de asistenţă socială sub forma tichetelor sociale în valoare de 30 lei, în vederea achiziţionării de produse alimentare (cu excepţia băuturilor alcoolice şi ţigărilor), pentru următoarele categorii de persoane care au domiciliul sau reşedinţa în municipiul Craiova:

  1. a) persoanele încadrate într-un grad de handicap, neinstituţionalizate;
  2. b) şomerii care beneficiază de indemnizaţie de şomaj sau care se află în căutarea unui loc de muncă, potrivit prevederilor Legii nr. 76/2002 privind sistemul asigurărilor pentru şomaj şi stimularea ocupării forţei de muncă, cu modificările şi completările ulterioare;
  3. c) pensionarii sistemului public de pensii ale căror drepturi obţinute din pensie sau, după caz, din pensii, indemnizaţii şi alte venituri cumulate sunt până la 640 lei/lună inclusiv;
  4. d) persoanele beneficiare de ajutor social potrivit Legii nr. 416/2001 privind venitul minim garantat, cu modificările şi completările ulterioare;
  5. e) persoanele fără niciun venit, cu vârsta peste 60 de ani.

Înscrierea în Programul “SOLIDARITATE” constă în depunerea la oricare dintre sediile Direcţiei de Asistenţă Socială Craiova (str. Eustaţiu Stoenescu, bl. T8, parter sau str. Mitropolit Firmilian, nr. 14) a unui dosar cu următoarele documente, prezentate în original şi copie:

– cerere tip;

– declaraţie pe propria răspundere în care beneficiarul declară că îşi asumă veniturile realizate şi actele doveditoare depuse în acest sens;

– actul de identitate;