Începând cu data de 1 martie, la APIA, se pot depune cererile unice de plată pentru campania 2017

1203

Fermierii din judeţul Dolj pot depune, începând cu data de 1 martie, la Agenţia de Plăţi şi Intervenţie pentru Agricultură (APIA) Centrul Județean Dolj, cererile unice de plată pentru campania 2017.

Conform ordinului nr.18 din 3 februarie 2017  al Ministerului Agriculturii si Dezvoltării Rurale, sesiunea de depunere de cereri se desfăşoară în perioada 1 martie – 15 mai 2017. Cererile unice de plată pot fi depuse şi după acest termen, în termen de 25 de zile calendaristice, cu o reducere de 1% pentru fiecare zi lucrătoare a sumelor la care fermierul ar fi avut dreptul dacă cererea unică de plată ar fi fost depusă până la data de 15 mai.

De asemenea, vă informăm că s-a stabilit modalitatea de coordonare a implementării schemelor de plăți directe şi a ajutoarelor naționale tranzitorii care se aplică în agricultură la nivelul MADR şi al APIA, astfel: 

·1 martie – 15 mai 2017,  sesiunea de depunere/primire cereri unice;

·1 iunie – 1 iulie 2017, efectuarea controlului administrativ, inclusiv controlul preliminar al cererilor unice de plată, eșantionarea acestora și transmiterea eșantioanelor;

·1 iulie – 1 octombrie 2017, controlul la fața locului, pentru cererile unice de plată eșantionate la controlul în teren o 15 octombrie  2017, plata avansului pentru campania 2017;

·1 decembrie 2017  – 31 martie 2018, plata regulară a subvențiilor aferente anului de cerere 2017 fixate termenele pe care trebuie să le respecte APIA pentru plata subvenţiilor cuvenite fermierilor români pentru anul de cerere 2017;

            Acte necesare

La depunerea cererii unice de plată, fermierii doljeni trebuie să prezinte la APIA Centrul Județean Dolj  o serie de documente de identificare, pe lângă cele de utilizare a terenului sau diversele adeverinţe care se cer.

            Documente necesare:

-copie de pe cartea de identitate/buletinul de identitate/paşaport/certificatul de înregistrare la oficiul registrului comerţului/certificatul de înregistrare fiscală, după caz, iar în cazul reprezentantului, copie de pe datele de identificare, respectiv carte de identitate/buletin de identitate/paşaport;

·dovada deţinerii unui cont bancar activ;

·procura notarială, în cazul în care fermierul persoană fizică împuterniceşte o persoană pentru depunerea cererii unice de plată în numele său sau pentru a-l reprezenta în relaţia cu APIA;

Momentan, APIA Centrul Județean Dolj, pregăteşte campania de primire a cererilor unice de plată pentru anul 2017, care va debuta la 1 martie. În acest sens, menționăm că, în perioada imediat urmatoare, toți fermierii din baza de date a APIA Centrul Județean Dolj urmează să primească invitații pentru a depune cererile de plată cu respectarea perioadei de depunere a acestora, respectiv, 1 martie -15 mai 2017.

În conținutul invitatțiilor, fermierii din baza de bate APIA Centrul Județean Dolj, vor regăsi programarea cu data și ora când sunt așteptați să își depună carerile. Rugăm fermierii doljeni să respecte programările făcute pentru a evita aglomerația din ultima perioadă de depunere.