Mesajul președintelui Consiliului Județean Dolj, Ion Prioteasa, cu prilejul Zilei Drapelului Național

865

Mesajul președintelui Consiliului Județean Dolj, Ion Prioteasa, cu prilejul Zilei Drapelului Național: Astăzi celebrăm Ziua Drapelului, iar importanța acestei zile în calendarul sărbătorilor naționale, importanța simbolului pe care îl onorăm împreună, în acest cadru solemn, ni se dezvăluie cel mai bine dacă privim înapoi în timp, în urmă cu 170 de ani, și desprindem din faptele predecesorilor exemplul la care mereu trebuie să ne raportăm.
Într-o zi de 26 iunie, în anul 1848, un guvern revoluționar care abia ce luase ființă, Guvernul provizoriu al Țării Românești, se îngrijea mai înainte de orice să ofere națiunii stindardul sub care să-și adune aspirațiile, dedicând primul act pe care îl emitea adoptării steagului tricolor.
Odată cu el, ne-a dat o strălucită deviză care să ne călăuzească destinul istoric – două valori pe care să le urmăm necontenit pentru a dăinui ca neam: dreptatea, „care luminează omenirea și o povățuiește în calea binelui”, și frăția, „acest sentiment străbun românesc”, care „leagă inimile pentru obștescul folos”.
„Pe-al nostru steag e scris unire” sunt cuvintele de început ale unui cântec patriotic ce i-a însuflețit pe toți cei care au dat măsura eroismului în Războiul pentru întregirea neamului. Acum, în anul Centenarului Marii Uniri, când ne sărbătorim drapelul, suntem datori să ne plecăm frunțile în memoria tuturor celor care au luptat și au murit, servind patria sub culorile lui.
În calitate de președinte al Consiliului Județean Dolj, sunt onorat să pot adresa tuturor craiovenilor și doljenilor calde urări de sănătate, bucurii alese și un cordial „La mulți ani!”