Mesajul președintelui Consiliului Județean Dolj, Ion Prioteasa, la deschiderea Zilelor „Mihai Viteazul”

897

Zilele Mihai Viteazul (4)Mesajul președintelui Consiliului Județean Dolj, Ion Prioteasa, cu prilejul celei de-a VI-a ediții a Zilelor „Mihai Viteazul“: „Suntem prezenți astăzi la o manifestare cu totul aparte, prin care onorăm memoria ilustrului om politic, strateg și desăvârșit conducător Mihai Viteazul, una dintre cele mai strălucite personalități ale acestor meleaguri, care, prin diplomație și artă militară, a dat sens pentru prima oară ideii de unitate a tuturor românilor.

Triumful operei sale rămâne înscris în paginile de glorie ale istoriei noastre, fiind pentru națiunea română, în epocile care au urmat, o nesecată sursă de putere, curaj și spirit de sacrificiu, pentru a-și urmări consecvent idealul secular, împlinit trei veacuri mai târziu, la 1 decembrie 1918.

Istoricul Nicolae Bălcescu scria: «Unitatea națională fu visarea iubită a voievozilor noștri cei viteji, a tuturor bărbaților noștri cei mari. […] Pentru dânsa ei trăiră, munciră, suferiră și muriră. A crea o nație!» Dintre acești viteji voievozi, efigia lui Mihai Viteazul s-a întipărit cel mai pregnant în conștiința poporului nostru, personificând ideea de suveranitate și întregire națională.

În anul dedicat Centenarului Marii Unirii, reușita de la 1600 ne amintește cât de dificil și dureros a fost drumul pe care l-am parcurs până la cea mai importantă împlinire a noastră, ca neam, și ne arată că, între valorile pe care le prețuim, care ne călăuzesc, trebuie să păstrăm mereu unitatea și solidaritatea.

În calitate de președinte al Consiliului Județean Dolj, doresc să adresez sincerele noastre felicitări Primăriei Municipiului Craiova și tuturor celor implicați în buna desfășurare a acestui eveniment și să îndrept către dumneavoastră, toți participanții, cele mai bune gânduri și expresia deplinei considerații.“