Mesajul vicepreședintelui CJ Dolj Cosmin Vasile, cu prilejul Zilei Naționale a României

1207

Ziua Nationala a Romaniei (7)„Simbol al unității naționale, ziua de 1 Decembrie rămâne cea mai importantă filă din istoria noastră, păstrându-și, la un veac de la glorioasele fapte de vitejie din Războiul pentru întregirea neamului, semnificația înfăptuirii năzuințelor pentru care înaintașii noștri au luptat și s-au sacrificat. 

Unirea tuturor românilor în interiorul acelorași hotare, moment statuat prin proclamația de la Alba Iulia, reprezintă un puternic act de curaj, dar și un veritabil exemplu de patriotism pentru generațiile actuale și viitoare, care poartă răspunderea menținerii și apărării libertății și suveranității câștigate cu dureroase jertfe.

1 Decembrie este ziua în care idealul unei întregi națiuni s-a intersectat cu destinul său, dar, în egală măsură, și o zi închinată omagierii eroilor fără de care nu era posibilă făurirea României Mari, un deziderat a cărui împlinire a consfințit încheierea unui proces istoric pe care îl începuse, cu peste trei secole mai înainte, Marele Ban al Craiovei, Mihai Viteazul.

Astăzi, îndreptăm sincerele noastre sentimente de respect și recunoștință către toți cei care slujesc și au servit, de-a lungul vremii, cu devotament interesele țării noastre, a cărei soartă au așezat-o mai presus de propriile vieţi.

Cu prilejul Zilei Naționale, permiteți-mi ca, în numele meu și al întregii conduceri executive a Consiliului Județean Dolj, să adresez distinșilor participanți la ceremonia de astăzi salutul nostru, alături de cele mai calde gânduri, precum și un sincer «La mulți ani!» românilor de pretutindeni.“

 

BIROUL DE PRESĂ