Monica Sună, inspectorul general al ISJ Dolj, ședință de lucru cu toți directorii unităților de învățământ preuniversitar din județ

1732

Astăzi, la sediul Inspectoratului Școlar Județean Dolj, a avut loc o ședință de lucru cu directorii unităților de învățământ preuniversitar din județul Dolj. Tema întâlnirii, după cum a precizat prof. Monica Sună, inspectorul școlar general al ISJ Dolj, a fost asigurarea cadrului instituțional și organizatoric pentru practicarea managementului centrat pe unitatea de învățământ, bazat pe principiile asigurării egalității de șanse pentru toți beneficiarii direcți ai educației, care sunt elevii.