”MONITORIZAREA CALITĂȚII APEI DUNĂRII ȘI A SEDIMENTELOR PE SECTORUL BAZIAȘ – DELTA DUNĂRII”, conferință la Muzeul Olteniei

846

Secţia de Ştiinţele Naturii a Muzeului Olteniei Craiova continuă seria manifestărilor înscrise în cadrul proiectului cultural-educativ „Muzeul – o şcoală altfel”, cu conferința „MONITORIZAREA CALITĂȚII APEI DUNĂRII ȘI A SEDIMENTELOR PE SECTORUL BAZIAȘ – DELTA DUNĂRII”, o serie de videoproiecții susținute de profesor univ. dr. Elena Gavrilescu din cadrul Departamentului de Biologie și Ingineria Mediului, Facultatea de Horticultură a Universităţii din Craiova.

În fapt, conferința se dorește a fi o lecție interactivă de ecologie privind structurile și funcțiile ecosistemelor acvatice din sectorul românesc al Dunării (compoziția fizico-chimică a apei și sedimentelor, populațiile planctonice și bentonice, conservarea biodiversității), măsurile de protecție ale apelor fluviului în concordanță cu Directiva Cadru a Uniunii Europene, efectele produse de impactul antropic și al activităților industriale asupra calității apelor Dunării.

La manifestare vor participa studenţii Departamentului de Biologie și Ingineria Mediului al Facultăţii de Horticultură a Universităţii din Craiova și elevii Colegiului Tehnic Costin D. Nenițescu îndrumați de prof. de protecția mediului Iulia Cristea, Școlii Gimnaziale Mihai Eminescu, îndrumați de prof. de biologie Mihaela Dinu.

Acţiunea, coordonată de muzeograf dr. Olivia Cioboiu, va avea loc miercuri, 21 martie, ora 11.00, la sediul Secţiei de Ştiinţele Naturii a Muzeului Olteniei Craiova (str. Popa Șapcă nr. 8), și coincide cu perioada în care se desfășoară manifestări cultural-educative dedicate Zilei Mondiale a Apei (22 martie), sărbătoare internaţională având ca obiectiv conștientizarea populaţiei privind resursele de apă şi gama de servicii pe care le furnizează în vederea creşterii economice și a managementului durabil al mediului.

Grupul O.N.U. pentru Apă (UN-Water) a stabilit ca, în anul 2018, evenimentul să se desfășoare sub deviza: Soluții naturale pentru apă.