Muzeul Olteniei Craiova – o nouă destinație în turismul transfrontalier

1116

Muzeul Olteniei Craiova, în parteneriat cu Municipalitatea Varshets, implementează, începând cu data de 30.08.2018, proiectul “Noi destinatii in turismul transfrontalier”, în cadrul Programului Interreg V-A România-Bulgaria. Parteneri: Municipalitatea din Varshets – Beneficiar Lider; Muzeul Olteniei Craiova – Partener în cadrul proiectului.
Durata de implementare a proiectului este 36 luni.
Valoarea totală eligibilă a proiectului: 1.364.438,31 EUR, din care suma de 459.451,39 EUR revin Muzeului Olteniei Craiova.
Obiectivul general al proiectului este acela de a promova cooperarea între instituții și oameni prin utilizarea resurselor culturale și naturale într-un mod turistic durabil.
Prin intermediul acestui proiect cele trei secții ale Muzeului Olteniei se vor dota cu echipamente și instrumente muzeale moderne, interactive care vor disemina informații și vor bulgară:
– Tur virtual al Secției de științele Naturii a Muzeului Olteniei și al Centrului Expozițional din Varshets;
– un echipament holografic bazat o tehnică avansată de fotografie care generează imagini tri-dimensionale;
– trei asistenți virtuali pentru vizitatori și trei totemuri interactive, echipamente care se vor amplasa la fiecare dintre sediile secțiilor Muzeului Olteniei, Etnografie (Casa Băniei), Istorie-Arheologie, Științele Naturii, și care vor oferi o interfață de comunicare și informare facilă și atractivă pentru vizitatori, în special tineri.
De asemenea, localitatea Varshets, ce este situată în districtul Montana, Bulgaria, se remarcă prin resurse turistice importante: peisaj atractiv, ape termale, capacitate de cazare, recent, în zonă. fiind descoperit un depozit paleontologic. Pentru valorificarea turistică a acesteia, prin proiect, se va inființa un complex muzeal format dintr-un PaleoParc în aer liber și un Centru de informare cu o zonă de expoziție.
Prin intermediul proiectului se vor desfășura activități comune, ca de exemplu, organizarea de conferințe de specialitate.