Muzeul Olteniei lansează Albumul „România în Primul Război Mondial” – un omagiu adus celor care s-au jertfit pentru înfăptuirea Marii Uniri

1338

Pentru a sărbători Centenarului Marii Uniri de la 1 Decembrie 1918, Muzeul Olteniei Craiova, cu sprijinul Consiliului Județean Dolj, şi-a propus să marcheze acest eveniment crucial din istoria României prin realizarea unui Album cu imagini reprezentative din timpul participării armatei române la Primul Război Mondial, autori Otilia Gherghe și Camelia Slabu. Albumul România în Primul Război Mondial este un omagiu adus tuturor celor care s-au jertfit pentru împlinirea visului secular al întregirii ţării, Unirea tuturor provinciilor românești într-un singur stat, România. Lansarea albumului are loc miercuri, 26 septembrie, începând cu ora 11.00, la sediul Muzeului Olteniei Craiova, din str. Madona Dudu nr. 14.

        Din bogăţia şi diversitatea de mărturii existente în patrimoniul Muzeului Olteniei, au fost selectate fotografii, documente, brevete, ordine, decoraţii şi insigne care stau mărturie eroismului de care au dat dovadă ostaşii români, în timpul dramaticelor încleştări din anii 1916-1917.

Albumul a fost conceput pe mai multe capitole. Sub titlul România în Primul Război Mondial este prezentată o radiografie a evenimentelor de la declanşarea războiului la 15/28 iulie 1914, neutralitatea României (1914-1916), intrarea ţării noastre în război alături de Antantă (14/27 august 1916 când România declară război Austro-Ungariei), prin care poporul român săvârşea pasul necesar pentru eliberarea fraţilor noştri din Transilvania şi efortul întregului popor pentru realizarea visului de veacuri, Unirea. Marele istoric Nicolae Iorga  a subliniat strălucit intrarea României în război alături de Antantă, „A sosit ceasul în care cerem lumii cinstit, cu arma în mână, cu jertfa a tot ce avem, ceia ce alte naţiuni, mai fericite, au de multă vreme, dreptul de a trăi pentru noi, dreptul de a nu mai da nimănui rodul ostenelilor noastre”.

Pe baza documentelor, sunt redate faptele de arme şi eroismul soldaţilor români atât în Campania din 1916 cât şi în cea din anii 1917-1918, ceea ce a trezit admiraţia oamenilor politici ai vremii, jurnaliştilor, istoricilor interni şi externi. „Soldaţii români luptă admirabil. Sunt la înălţimea celor mai viteji apărători”, consemna şeful misiunii militare a S.U.A. în Franţa la 23 septembrie 1917.

În plan politic, este prezentată lupta dusă, atât în interior cât şi în exterior pentru înfăptuirea unităţii statale.

Hotărârea poporului român, pronunţată fără echivoc, la 1 Decembrie 1918, la Alba Iulia, a încheiat un proces lung şi ireversibil, precesul înmănuncherii într-un singur organism statal unitar a tuturor provinciilor istorice româneşti, a tuturor energiilor creatoare de bunuri naţionale şi spirituale.

Pe baza documentelor şi fotografiilor existente în colecţiile Muzeului Olteniei sunt prezentate faptele de arme, sacrificiul suprem al ostaşilor români, pentru realizarea visului secular al Unirii Întregii Ţări, condiţiile inumane ale prizonierilor români în lagărele din Ungaria şi Germania. Sunt prezentate de asemenea, eforturile poporului român pentru susţinerea războiului şi anii grei sub ocupaţia Puterilor Centrale.

Un capitol special este dedicat Marii Adunări Naţionale de la Alba Iulia din 1 Decembrie 1918, având în vedere importanţa deosebită a evenimentului.

Muzeul Olteniei deţine în colecţiile sale un Album intitulat Alba Iulia în 1 Decembrie 1918 cu fotografii realizate de Samoilă Mârza zis şi fotograful Unirii, album care a fost înmânat colonelului Vasile Gagiu, comandantul Regimentului 5 Vânători din Craiova, prima unitate a Armatei Române care a intrat în Alba Iulia, la data de 19 decembrie 1918. Consiliul Naţional Român a organizat o intrare triumfală Regimentului 5 Vânători, eveniment imortalizat în fotografiile din Album.

Albumul are o valoare deosebită şi datorită faptului că între cele mai multe exemplare de albume realizate de către Samoilă Mârza, înmânate unor personalităţi ale vremii, în prezent, se ştie de existenţa doar a încă trei exemplare: cel al episcopului Iuliu Hossu, existent la Episcopia Greco-Catolică din Cluj, cel al lui Nicolae Iorga, aflat la Biblioteca Academiei Române şi cel al lui Iuliu Maniu, aflat la Arhivele Naţionale ale României.

Un alt capitol a fost dedicat Cultului Eroilor. Fără cultul trecutului nu există iubire de ţară preciza Mihai Eminescu.

Albumul se încheie cu reproduceri după brevetele, ordinele, decoraţiile şi medaliile, româneşti şi străine, existente în colecţiile Muzeului Olteniei, cu care au fost distinşi ostaşii români pentru vitejia şi curajul de care au dat dovadă în timpul luptelor.

Albumul România în Primul Război Mondial este un omagiu adus tuturor celor care s-au jertfit pentru împlinirea visului secular al întregirii ţării, Unirea tuturor provinciilor românești într-un singur stat, România.

După 100 de ani de la Marea Unire din 1 Decembrie 1918, România de azi este, în mare parte, ceea ce s-a votat la Alba Iulia, semn al statorniciei unui proiect realist de ţară.