Muzeul Olteniei: O comoară aEpocii Bronzului din Oltenia. Cultura Gârla Mare – Cârna

394

O comoară aEpocii Bronzului din Oltenia.

Cultura Gârla Mare – Cârna

 

Muzeul Olteniei Craiova, cu sprijinul Consiliului Județean Dolj, a deschis pe 15 martieExpoziţia temporară O comoară e Epocii Bronzului din Oltenia. Cultura Gârla Mare – Cârna, dedicată pieselor cu o valoare arheologică, artistică și simbolică deosebită aflate în patrimoniul muzeului, descoperite de-a lungul anilor în siturile arheologice din localitățile Cârna, Bistreț și Ghidici (jud. Dolj).

Cultura Gârla Mare – Cârna se dezvoltă cu aproximație în intervalul de timp cuprins între anii 1600-1200 a. Chr., de-a lungul ambelor maluri ale Dunării, într-o zonă cuprinsă între Belgrad (Serbia) și Corabia (România).Este considerată drept cea mai importantă reprezentare a artei din Epoca Bronzului din România, remarcându-se prin eleganța ceramicii, bogat decorată, cu o varietate de motive, încrustate cu o pastă albă pentru a fi evidențiate.

Această Cultură a putut fi definită mai ales pe baza descoperirilor funerare, fiind cercetate mai multe necropole cu sute de morminte de incinerație, în județul Dolj regăsindu-se patru dintre cele mai importante cimitire cunoscute în cadrul acestei culturi,Cârna – „Grindul Tomii” (sit dispărut azi datorită amenajărilor hidrografice din anii 60-70 ai secolului trecut), Cârna – „Ostrovogania”, Plosca – „Cabana de Metal” și Ghidici – „Digul lui Milu”.

Expoziția este organizată în holul Secției de Istorie-Arheologie, str. Madona Dudu nr.14, fiind prezentate piese ceramice diverse precum: căni, amfore, castroane, vase zoomorfe, statuete antropomorfe, etc. Aceste artefacte deosebit de valoroase pentru patrimoniul județului Dolj, în special, și pentru al Olteniei, în general, au fost descoperite de către arheologii Muzeului Olteniei,în colaborare cu cei de la Institutul de Arheologie „Vasile Pârvan” al Academiei Române din București, de-a lungul a numeroase campanii de săpături arheologice, începute încă din anii 40 ai secolului trecutși desfășurate în siturile de la Cârna – „Grindul Tomii” și „Ostrovogania”, Plosca – „Cabana de Metal” și Ghidici – „Digul lui Milu”, cercetările fiind finanțate de către Consiliul Județean Dolj și Academia Română.

Piesele expuse în cadrul acestei expoziții constituie numai câteva elemente care atestă faptul că în județul Dolj, pe valea Dunării, se găsesc unele dintre cele mai interesante şi bogate situri arheologice din România, iar Muzeul Olteniei este deținătorul unui adevărat tezaur arheologic.