Noul PUG al Craiovei în dezbatere publică

332

Marți, 27 iunie 2023, a fost lansat în dezbatere publică Planul Urbanistic General al Craiovei. După această dezbatere, urmează să intre în avizarea mai multor ministere și să fie aprobat în Consiliul Local.

Față de precedentul PUG, municipalitatea a solicitat firmelor SC Synergetics și Quattro Design mai multe obiective de atins prin noul PUG, dintre care enumerăm:

  • Eliminarea posibilității de a se mai construi haotic blocuri în cartierele vechi, așa cum permite, din păcate, actualul PUG.

În acest sens, nu se mai acceptă construirea de blocuri cu regim de înălțime de la P+2 la P+4 pe o suprafață mai mică de 500 mp. În ceea ce privește blocurile de la P+5 până la P+7 suprafața trebuie să fie de 750 mp minim, iar pentru blocurile de peste P+8 suprafața minimă a parcelei trebuie să fie de 1000 mp.

De asemenea, în afară de blocurile care au un aliniament la frontul stradal și care se pot construi la distanțele permise de lege, cu privire la gradul de însorire, celelalte blocuri care se vor construi pe parcele noi vor trebui să respecte o distanță cel puțin egală cu înălțimea față de blocurile alăturate, respectiv pe laturile cu ferestre. Cu alte cuvinte, dacă blocul propus are 30 de metri înălțime, el nu poate fi construit la o distanță mai mică de 30 de metri față de cel deja existent. Se încearcă să se evite, astfel, aglomerarea vechilor cartiere de blocuri, pentru un mai mare confort al cetățenilor. Tot în acest sens, constructorii vor trebui să facă dovada că parcela permite asigurarea a 1,7 locuri de parcare/apartament, că există loc pentru pubele și platforme de gunoi, iar o suprafață de minimum 20% din parcelă trebuie să prevadă obligatoriu zonă verde.

Pentru că orașul are, însă, nevoie de dezvoltare, pentru a fi atrași cât mai mulți rezidenți, au fost stabilite noi zone de locuințe colective, respectiv zone care au fost până acum în extravilan sau care, din alte motive, erau libere. Astfel, în zona Cernele și pe terenurile preluate de la UAT-urile Podari și Șimnicul de Sus vor putea fi amplasate construcții colective. În ceea ce privește terenul preluat de la Șimnicul de Sus, o suprafață de 124 ha a fost păstrată pentru industrie, astfel încât orașul să devină atractiv și pentru noi investiții.

De asemenea, lângă Spitalul Regional, va exista, pe lângă zona de servicii, și una de locuire. S-a considerat că aici vor fi necesare locuințe pentru personalul medical, dar și farmacii sau hoteluri unde să fie găzduiți aparținătorii celor care vin să se interneze din toată Oltenia.

  • În ceea ce privește locuirea individuală, se urmărește conservarea cartierelor de case și eliminarea posibilității de construcții de blocuri printre acestea.

Suprafața minimă a parcelei pentru construcția unei locuințe individuale trebuie să fie 350 de mp și să existe loc pentru parcare, pentru pubele de gunoi și minimum 20% spațiu verde.

În ceea ce privește zonele istorice, trebuie să se respecte înălțimea la cornișă față de construcțiile învecinate, astfel încât să nu mai existe între clădiri tip parter câte una de două etaje. Ca și în cazul locuirii colective, și la locuințele individuale locurile de parcare trebuie să fie exclusiv în incinta parcelei și cu acces direct la proprietate.

  • Unul dintre obiectivele ambițioase ale municipalității este acela de a asigura cât mai mult spațiu verde și de a se amenaja noi parcuri, astfel încât cetățeanul să nu trebuiască să parcurgă o distanță mai mare de 15 minute până a ajunge la o oază de verdeață.

Vor fi astfel amenajate noi parcuri în zonele Cernele, Valea Șarpelui, Amaradia, Bariera Vâlcii, pe suprafețe care însumează 20 ha. De asemenea, dezvoltatorii imobiliari vor trebui să respecte procentul de minimum 20% prevăzut în PUG pentru spații verzi.

Noul PUG va ține cont și de obiectivele pe care municipalitatea le propune pentru următorii ani, cum ar fi: un nou bulevard amenajat între str. Râului și bd. Tineretului, cu 3 ha de zonă verde scuar; lărgirea Pieței Mihai Viteazul, pentru a putea găzdui evenimente cu participarea unui număr de peste 100 de mii de cetățeni, în acest sens fiind necesară regândirea parcelelor de spațiu verde sau construcția Pasajului Gârlești.

Noul PUG al Craiovei este, așadar, centrat pe nevoile cetățeanului: locuire de calitate, posibilitate de creare de locuri noi de muncă, rezerve noi de teren pentru atragerea populației tinere, creșterea calității vieții prin crearea de noi spații verzi, conservarea zonelor istorice etc. În același timp, prin noul PUG se asigură și predictibilitatea cadrului urbanistic și administrativ, o disciplină în construcții, o coerență sporită în ceea ce privește construirea, o rețea de legătură mai bună între cartiere, acces la servicii publice, calitatea spațiilor publice etc.

Tot noul PUG prevede posibilitatea amenajării malului Jiului, astfel încât să devină un nou punct de atracție al orașului, ceea ce până acum nu a fost posibil.

Propunerile preliminare ale PUG-ului Municipiului Craiova pot fi consultate în perioada 27 iunie – 31 august 2023, prin următoarele modalități:

– prin intermediul aplicației webGIS dedicată proiectului:

https://primariacraiova.mapshub.ro/urbanism/O3/consultari

– pe site-ul instituției – www.primariacraiova.ro, la secțiunea Consultare publică

– la sediul instituției Primăria Craiova: str. Târgului nr. 26, Centrul Multifuncțional – Sala de audiență, Craiova, de luni până miercuri, între orele 10.00 – 14.00.

Facem precizarea că persoanele care accesează aplicația webGIS pot consulta în hartă, comparativ, printr-o fereastră de tip ”swipe”, atât reglementările urbanistice existente, cât și propunerile preliminare PUG, cu toți indicatorii urbanistici atașați, printr-un simplu click în zona de interes.

Cetățenii își pot expune punctul de vedere asupra noului PUG, în perioada 27 iunie – 31 august 2023, utilizând una dintre următoarele metode:

  • prin aplicația GIS, utilizând funcția ”Adaugă comentariu”. Modalitatea de adăugare a unui comentariu este detaliată în aplicație;
  • prin formularul de consultare online disponibil pe site-ul primăriei – primariacraiova.ro, la secțiunea Consultare publică
  • la Registratura instituției: Str. Târgului nr. 26 – Centrul Multifuncțional, Craiova.

Procesul de consultare a populației asupra Planului Urbanistic General va cuprinde și o serie de dezbateri asupra temelor esențiale din PUG.

Elaboratorii PUG vor prezenta documentația în consultare și vor răspunde la întrebările adresate de persoanele prezente.

Se vor organiza, la o dată care va fi anunțată ulterior, două întâlniri în cursul lunii iulie, astfel:

  • o întâlnire adresată cetățenilor municipiului, investitorilor, organizațiilor non-guvernamentale, în care vor fi prezentate direcțiile principale de dezvoltare a teritoriului urban și principalele reglementări create, în acord cu legislația și cu opțiunile primăriei și comunității locuitorilor, evidențiate în consultările publice anterioare;
  • o întâlnire cu specialiști în urbanism, protejarea mediului, protejarea monumentelor istorice, persoane din administrația publică centrală de specialitate, din instituțiile publice județene și locale, în care vor fi prezentate problemele urbanistice și tehnice cu care se confruntă municipiul și soluțiile propuse prin PUG, raportate la legislația în vigoare.