OCPI Dolj anunță publicarea documentelor tehnice ale cadastrului pentru comuna Ostroveni

1141

OFICIUL DE CADASTRU ȘI PUBLICITATE IMOBILIARĂ DOLJ anunță publicarea documentelor tehnice ale cadastrului pentru UAT OSTROVENI, sectorul cadastral nr. 18 pe o perioada de 60 de zile calendaristice, conform art. 14 alin. (1) și (2) din Legea Cadastrului și a Publicității Imobiliare nr. 7/1996, republicată, cu modificările și completările ulterioare.

Data de început a afișării: 04.03.2022 Data de sfârșit a afișării: 03.05.2022 Adresa locului afișării publice: Primăria comunei OSTROVENI, județul Dolj.

Repere pentru identificarea locației: Primăria Comunei OSTROVENI, județul Dolj.Cererile de rectificare a documentelor tehnice vor putea fi depuse la: sediul Primăriei Comunei OSTROVENI și pe site-ul Agenției Naționale de Cadastru și Publicitate Imobiliară.

OFICIUL DE CADASTRU ȘI PUBLICITATE IMOBILIARĂ DOLJ