Pe mai multe cursuri de apă din bazinul hidrografic Jiu au apărut „fenomene de iarnă”

224

Pe mai multe cursuri de apă din bazinul hidrografic Jiu au apărut „fenomene de iarnă” precum gheaţă la mal, poduri de gheaţă, ace de gheaţă şi năboi, informează specialiştii Administraţiei Bazinale de Apă Jiu.

La nivelul Administrației Bazinale de Apă Jiu, la stațiile hidrometrice, râurile din bazinul hidrografic administrat se situează sub cotele de apărare, dar prezintă fenomenele de iarnă.

„Având în vedere temperaturile scăzute din ultimele zile, pe râuri s-au format:

– pod de gheață cu ochiuri pe Rostovanu, Lazăru (HD), Bălănești (GJ)

– gheață la mal pe râul Jiu, amonte Rostovanu, Câmpu lui Neag, Bărbăteni, Buta, Lonea, Livezeni, Jieț, Daranești, Peștera Bolii (HD), Ohaba, Baia de Fier (GJ), Albeși, Breasta, Călugărei, Gabru (DJ)

– ace de gheață: Sadu, Turburea, Ciocadia (GJ)

– năboi la Turburea (GJ)”, arată ABA Jiu.

Specialiștii Administrației Bazinale de Apă Jiu, din subunitățile teritoriale, monitorizează situația hidrologică amonte și aval de baraje, precum și evoluția nivelurilor în acumulări, respectând Regulamentele de exploatare ale acumulărilor.

Aceștia dau asigurări că, în prezent, nu există probleme ridicate de aceste fenomene de iarnă și că se acționează pentru îndepărtarea acestora, acolo unde situația o impune.