Primarul Calafatului, Lucian Ciobanu: Am semnat azi un proiect in valoare de 2.860.731,85 lei, pentru asfaltare strazi, trotuare, parcari si iluminat stradal

679

Am semnat astăzi la Biroul Regional pentru Cooperare Transfrontalieră Calarași pentru Granița România – Bulgaria alături de partenerul nostru – municipiului Veliko Tarnovo din Bulgaria reprezentat prin domnul primar Daniel Panov, contractul de finanțare al proiectului „Noduri secundare și terțiare mai bine conectate la rețeaua centrală și globală TEN-T prin măsuri comune privind CBC”, cod proiect ROBG – 383.

Proiectul este finanțat prin Fondul European de Dezvoltare Regională, Programul Interreg V-A România Bulgaria; Axa 1. O regiune bine conectată; Obiectivul specific 1.1: Îmbunătățirea planificării, dezvoltării și coordonării sistemelor de transport transfrontaliere pentru o mai bună conectare la rețeaua de transport TEN-T.

Obiectivul de investiții constă în:
– Reabilitarea carosabilului prin demolarea structurii existente și realizarea unei structuri noi;
– Reabilitarea trotuarelor;
– Amenajarea parcărilor;
– Măsuri pentru siguranța circulației;
– Măsuri pentru colectarea apelor pluviale;
– Amenajarea spațiilor verzi;
– Refacerea iluminatului stadal.

Valoarea totală a obiectivului de investiții este de 2.860.731,85 lei;
Perioada de implementare 36 de luni.

Lucian Ciobanu

primarul Municipiului Calafat