COMUNICAT DE PRESĂ

“PNRR: Fonduri pentru România modernă și reformată!”

Comuna Unirea, Martie 2023

REABILITARE MODERATA A SEDIULUI PRIMARIEI UNIREA, JUD. DOLJ

  • Beneficiar: UAT COMUNA UNIREA

Titlu apel de proiecte: PNRR/2022/C10/I3, PNRR/2022/C10/I1.3 runda 1

Obiectivele proiectului:Prin intermediul componentei C10 – Fondul local –Investiția I3 Reabilitare moderată clădiri publice se urmărește îmbunătățirea modului de furnizare a serviciilor publice locale. Investiția presupune renovarea energetica moderată a clădirilor publice la nivel local.

Investitia I.1.3 -Asigurarea infrastructurii pentru transportul verde – puncte de reîncărcarevehiculeelectrice

Obiectiv general: Asigurarea cadrului necesar pentru dezvoltarea durabilă a localităților din Româniaprin investiții în infrastructura locală care vor susține reziliența și tranziția verde a zonelorurbane și rurale, precum și reducerea disparităților teritoriale.

Valoarea totală a proiectului:1.344.531,14lei

  • Data începerii și finalizării proiectului: 02.2023 – 15.02.2025
  • Codul proiectului: C10-I3-843

Apel de proiecte gestionat de Ministerul Dezvoltării, Lucrărilor Publice și Administrației finanțat din fonduri europene prin Planul Național de Redresare și Reziliență al României.

 

Primăria Comuna Unirea

Comuna Unirea, strada Principala nr. 1, judetul Dolj, Romania

E-mail: comunaunireadolj@yahoo.com


„PNRR. Finanțat de Uniunea Europeană – UrmătoareaGenerațieUE”.

https://mfe.gov.ro/pnrr/ (https://www.facebook.com/PNRROficial/)

„Conținutul acestui material nu reprezintă în mod obligatoriu poziția oficială a Uniunii Europene sau a Guvernului României”