Schimburile de experienţă reprezintă practici educaţionale ale căror beneficii sunt recunoscute de şcolile europene. Profesorii pot observa şi reflecta asupra unor culturi organizaţionale sau asupra unor abordări didactice diferite, în timp ce elevii au oportunitatea de a-şi însuşi cunoştinţe într-un mod activ şi de a folosi limbi străine în situaţii reale de comunicare.

Asumându-şi aceste principii, un grup de profesori de la Şcoala Gimnazială “Gheorghe Ţiţeica” a iniţiat un proiect de cooperare ȋntre şcoli, derulând un schimb de experienţă cu Saint Cyril aud Saint Methodius secondary School – Vidin.

Proiectul intitulat “EDUCAŢIE PRIN CULTURĂ. TRADIŢII ŞI OBICEIURI  ÎN ŢĂRILE NOASTRE”  implică profesori români şi bulgari, de la Şcoala Gimnazială “Gheorghe Ţiţeica”, Şcoala Gimnazială Sadova, Şcoala Gimnazială Pieleşti şi Saint Cyril aud Saint Methodius secondary School – Vidin.

După luni de corespondenţă online şi schimb de informaţii pe tema proiectului, în perioada 28 aprilie 2023, a avut loc vizita unui grup de profesori români în Bulgaria. Excursia până la Vidin a inclus vizitarea şcolii şi a orasului, prilejuind grupului român momente de cunoaştere a arhitecturii şi a atmosferei orasului bulgar vecin, dar şi un impresionant mod de a înţelege şi reflecta asupra realităţilor din regiune. Şcoala a găzduit activităţi specifice de intercomunicare între profesorii români şi bulgari implicaţi în proiect.  Profesorii români au participat la ore şi activităţi artistice în şcoala parteneră, toate conducând la un dialog intercultural concret, în cadrul căruia aceştia au avut ocazia să înveţe despre tradiţii şi obiceiuri din cele două ţări.

Schimbul de experienţă dintre cele două şcoli a continuat şi azi, 9 mai 2023, cȃnd Şcoala Gimnazială “Gheorghe Ţiţeica” a găzduit  un grup de profesori bulgari.

Vizita oaspeţilor bulgari are loc ȋntr-o zi specială, Ziua Europei, ziua cȃnd sărbătorim unitatea şi solidaritatea europeană. Aceştia au avut ocazia să cunoască un alt sistem de ȋnvăţămȃnt şi să-l compare cu sistemul bulgar. Profesorii bulgari au rămas impresionaţi de sistemul de ȋnvăţămȃnt romȃnesc, au asistat la ore, au discutat cu elevii şi  au avut ȋntȃlniri cu profesorii şcolii craiovene. Profesorilor invitaţi le-au fost prezentate elemente de istorie şi tradiţie.

În lunile următoare, elevii şi profesorii craioveni vor ţine legătura cu colegii lor bulgari şi vor discuta despre ceea ce au de făcut ȋn continuare ȋn cadrul proiectului.