Școala de bine merge la Craiova!

0
586

București, 15.01.2020

 Proiectul Școala de binecontinuă la Craiova timp de trei zile, pe 21, 22 și 23 ianuarie. După cele patru sesiuni de ateliere – în București cu elevii de la Școala Gimnazială 190 și cu cei de la Liceul de Arte Plastice „Nicolae Tonitza”, în Prahova la Școala Gimnazială din comuna Gornet, iar în Buzău la Colegiul Național „Mihai Eminescu”, AsociațiaCulturală ACTvaorganiza în Craiova trei sesiuni laȘcoala Gimnazială „Lascăr Catargiu”, Școala Profesională Valea Stanciului și la Asociația Vasiliada.O sută patru zeci de copii și tineri cu vârste cuprinse între 9 și 19 ani vor participa la cele trei ateliere de teatru, dans și comunicare creativă, coordonate de actorul Vlad Bălan, balerina Corina Aldea și psihologul Bogdana Fati.

Scopulnostru, prindesfășurareaȘcolii de bine,esteaceea de aajutacopiii și tinerii să se apropie de domeniul cultural prin descoperirea faptului că arta este esențială pentru existența și dezvoltarea lor, dar și că poate fi o vocație încă nedescoperită pentru mulți dintre ei. Teatrul practicat poate conduce la dezinhibare, dansul este o formă de libertate și expresivitate, iar comunicarea și scrierea pot fi utilizate ca o formă de terapie. Astfel, arta, dincolo de dimensiuneaestetică, are aplicații concrete îndezvoltareainteligențeiemoționale, a capacității de problem solving, stimulareacreativității, contribuind la o viațăechilibrată.

Proiectul este derulat de Asociația Culturală ACT și finanțat prin programul „În stare de bine”, susținut de Kaufland România și implementat de Fundația pentru Dezvoltarea Societății Civile.

*****

Despre Asociația Culturală Act

Înființat în 1995, TEATRUL ACT este primul teatru independent din România. În septembrie 1998, Asociația Culturală Act inaugurează spaţiul propriu, multifuncţional, destinat spectacolelor de teatru, muzică, film, dans şi expoziţii pe Calea Victoriei la numărul 126, unde funcționează și astăzi la peste 21 de ani de activitate.Teatrul ACT are experiență în derularea de proiecte culturale pentru tineri prin cele două programe pe care le-a organizat: „Festivalul Tinerii și Muzica”  și „Teatrul face pACT cu gashka ta din liceu”. Scopul iniţial a fost familiarizarea elevilor din liceele bucureştene cu activitatea specifică unui teatru, cu spectacolul de teatru şi lumea artistică, respectiv non-artistică implicată în buna desfăşurare a fenomenului teatral.

Despre Programul În stare de bine

În stare de bine este un program de finanțare ce oferă anual granturi nerambursabile în valoare totală de 1 milion de euro organizațiilor neguvernamentale din România, susținut de Kaufland România și implementat de Fundația pentru Dezvoltarea Societății Civile. Obiectivul programului este creșterea calității vieții locuitorilor din comunitățile rurale și urbane, prin sprijinirea inițiativelor care au un impact pozitiv în domeniile cultură, sport sau viaţă sănătoasă şi care se adresează cu prioritate grupurilor vulnerabile. Pentru mai informații, accesați www.instaredebine.ro.

Despre Kaufland România

Kaufland se numără printre cele mai mari companii de retail din Europa, cu peste 1.270 de magazine în 7 țări și o rețea de 126 de magazine în România. Asumarea responsabilității ecologice și sociale este un aspect esențial al politicii corporative Kaufland. Crezul companiei constă în ideea că lumea poate fi un loc mai bun prin implicarea fiecăruia, de aceea, în 2018, Kaufland a dezvoltat platforma „Implicarea face diferența”, sub umbrela căreia sunt comunicate toate acțiunile de responsabilitate socială. Cea mai mare parte a proiectelor CSR ale companiei sunt desfășurate în parteneriat cu asociații nonguvernamentale regionale sau naționale și urmăresc implementarea de programe sociale complexe ce se adresează unor grupuri mari de beneficiari. Pentru mai multe informații, vizitați www.kaufland.ro.

Despre Fundația pentru Dezvoltarea Societății Civile

FundațiapentruDezvoltareaSocietățiiCivile (FDSC) este o organizațieneguvernamentală, independentă, înființatăînanul 1994, la inițiativaComisieiEuropene. FDSC promovează o societatecivilăputernicășisustenabilă, care contribuie la apărareavalorilordemocratice, prinsprijinireaactorilorsocietățiicivile, mobilizarea de resurse, încurajareaunuimediufavorabilșiîntărireacooperării cu celelaltesectoare. Pentrumaimulteinformații, accesațiwww.fdsc.ro

 

Promovat de: Radio România Cultural, Revista Amfiteatru, LiterNet.ro, Semne Bune, The Institute, BookHub.

Mai multedetaliidespreproiectulȘcoala de bine sunt disponibile pe www.teatrulact.rosau pe paginanoastră de facebook: Școala de bine.

 

Pentrumaimultedetalii:

 

Tiana Alexe 

E-mail: pr@teatrulact.ro

inormații, accesați www.fdsc.ro.