Secția de Științele Naturii a Muzeului Olteniei Craiova organizează a XXV-a ediție a Conferinţei Internaționale „Muzeul și Cercetarea Ştiinţifică”

1035

În perioada 20-22 septembrie a. c., Secția de Științele Naturii a Muzeului Olteniei Craiova organizează a XXV-a ediție a Conferinţei Internaționale „Muzeul și Cercetarea Ştiinţifică”.

Deschiderea conferinței va avea loc joi – 20 septembrie, ora 10.00, în sala de ședințe nr. 1 a Consiliului Județean Dolj. Cu acest prilej se va marca și aniversarea a 95 de ani de la înființarea Muzeului de Istorie Naturală al Craiovei, inaugurat la 2 decembrie 1923 la inițiativa Cercului Științific Craiovean de la acea vreme, condus de profesorul de științe naturale, Marin Demetrescu.

Conferința se înscrie într-una din funcțiile importante ale muzeului, aceea de cercetare științifică a patrimoniului natural și cultural universal și este organizată anual pe parcursul ultimelor decenii, iar participanții sunt specialiști din toate domeniile biologiei (cercetători renumiți din cadrul multor institute de cercetări biologice, cadre universitare și muzeografi), din țară și străinătate.

Studiile științifice prezentate în cadrul Conferinței sunt, în general, rezultatul unei îndelungi cercetări a micro- și macro-organismelor din diverse ecosisteme sau sunt rodul analizei unor fenomene geologice și climatice petrecute în diverse bioregiuni.

Expunerea lucrărilor va începe în Plenum, între orele 11:30 și 13:00 și va continua pe secțiuni (Geologie-Paleontologie, Biologie vegetală, Biologie animală, Ecologie și Protecția mediului) la sediul Secției din Str. Popa Șapcă, nr.8, începând cu ora 15:00 până la ora 19:30.

Toate lucrările care vor fi susținute au primit girul unui colegiu științific reprezentat de personalități academice din țară și străinătate și vor fi tipărite în anuarul „Oltenia Studii și comunicări. Științele Naturiiˮ, ajuns la cel de-al XXXIV-lea număr. Menționăm că, începând din 2008, revista este indexată de către CNCSIS în categoria B și este inclusă în diferite baze de date internaționale (ex. Thomson- Reuters, EBSCO ș.a.).

În programul Conferinței este cuprinsă și o excursie documentară aplicativă, care are ca scop, evidențierea și promovarea patrimoniului natural și a obiectivelor culturale și istorice din teritoriul Olteniei.

Concluziile comunicărilor științifice prezentate vor fi dezbătute la sediul Secției, în cadrul unor mese rotunde, sâmbătă, înainte de încheierea manifestării.

Pentru o bună desfășurare a acestui eveniment științific international, informăm publicul craiovean că, în zilele de 20 și 21 septembrie nu se pot efectua vizite în cadrul expozițiilor de Științele Naturii ale muzeului, urmând ca, din data de 22 septembrie să se reia cursul normal de vizitare.