Secția de Științele Naturii a organizat o deplasare documentară împreună cu studenții și masteranzii Departamentului de Geografie cu ocazia zilei de 5 iunie – Ziua Mondială a Mediului

784

Secția de Științele Naturii a organizat o deplasare documentară împreună cu studenții și masteranzii Departamentului de Geografie (Facultatea de Ştiinţe, Universitatea din Craiova), în ecosistemele din Lunca Dunării și Câmpia Olteniei (sectorul Cetate – Calafat – Rast – Băilești) pentru observarea și identificarea speciilor de floră și faună protejate prin legislația națională și internațională, cu ocazia zilei de 5 iunie – Ziua Mondială a Mediului!
Întrucât ediția din acest an, se desfășoară sub deviza Combate poluarea cu plastic, s-a derulat o acțiune de ecologizare a zonei, cu scopul de a reduce poluarea cu materiale plastice, efectuându-se totodată cercetări ecologice și colectări de material biologic din ariile naturale protejate la nivel național (Pajiștea halofilă de la Cetate, Balta Cilieni-Băilești) și situri Natura 2000 (ariile de protecție avifaunistică Maglavit și Desa-Ciuperceni).
Acțiunea, înscrisă în cadrul proiectului educațional Muzeul – o școală altfel, a fost coordonată de muzeograf Dr. Olivia Cioboiu și derulată în colaborare cu lector univ. Dr. Oana Mititelu Ionuș, Departamentul de Geografie, Facultatea de Ştiinţe şi prof. univ. Dr. Elena Gavrilescu, Departamentul Biologie si Ingineria Mediului, Facultatea de Horticultură, Universitatea din Craiova, precum și muzeograf Dr. Adrian Năstase de la Fundația Acțiunea Ecologică Română