Sinteza FOTO a Conferinței Naționale „Oltenia. Interferențe Culturale”

694